ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  سوالات پیش از خرید (واحد فروش)

این دپارتمان برای ایجاد سوالات قبل از سفارش و مشکلات در هنگام سفارش می باشد


  امور مالی

این دپارتمان مختص مشتریان فعلی سایت چین و رفع و پیگیری مشکلات مالی در پرتال کاربران می باشد.

منوی سریع