همین حالا تماس بگیرید ۷-۲۶۴۱۰۱۶۶( ۰۲۱ )

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
۸۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۸۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۸۰,۰۰۰تومان
۱ سال
.net
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
.org
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ سال
.biz
۴۵,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۵,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۵,۰۰۰تومان
۱ سال
.ir
۱۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۲,۰۰۰تومان
۱ سال
.co
۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ سال
.asia
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
.ws
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
.name
۲۵,۰۰۰تومان
۱ سال
۲۵,۰۰۰تومان
۱ سال
۲۵,۰۰۰تومان
۱ سال
.us
۴۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۰,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۰,۰۰۰تومان
۱ سال
.eu
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
.uk
۲۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۲۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۲۶,۰۰۰تومان
۱ سال
.mobi
۴۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۴۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.in
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۲,۰۰۰تومان
۱ سال
.cc
۵۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۵۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.me
۷۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۷۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۷۶,۰۰۰تومان
۱ سال
.tv
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
.tw
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
۶۴,۰۰۰تومان
۱ سال
.ایران
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۶,۰۰۰تومان
۱ سال
.net.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.org.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.ac.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.gov.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.id.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.sch.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
.co.uk
۳۱,۰۰۰تومان
۱ سال
۳۱,۰۰۰تومان
۱ سال
۳۱,۰۰۰تومان
۱ سال
.co.ir
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال
۱۳,۰۰۰تومان
۱ سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

منوی سریع

همین حالا تماس بگیرید ۷-۲۶۴۱۰۱۶۶( ۰۲۱ )