تنظیم نام سایت

از پیشنیاز‌های هر کسب و کاری داشتن یک وب‌سایت برای معرفی خدمات و محصولاتش هست.

از آنجایی که شروع فعالیت سایتچین از سال ۱۳۹۴ بوده‌ و تجربیات گسترده‌ای در زمینه‌‌ ساخت ویدیوهای آموزشی در زمینه‌های تنظیم نام سایت دارد.

قدمت ‌و تجربیات این مجموعه باعث شده‌است که یکی از بهترین‌ها در زمینه ساخت ویدیو باشد.

در این بخش به آموزش تنظیم نام سایت می پردازیم.

 آماده براي شروع هستيد؟